AKILMATİK BAYİLİK YOL HARİTASI

1) Öncelikle seçilen yerin AKILMATİK  eğitimlerinin rahatça verilebileceği asgari hacme sahip ve merkezi bir yer olması gerekmektedir.

2) Şube açacakların yeterli mali güce sahip olması gerekir.

3) Şube açacakların geçmiş iş tecrübelerinin olması gerekir.

4) Şube açacakların AKILMATİK’ i temsil yeteneğinin olması gerekir.

5) Adaylar internet sitesindeki bayi başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdırlar.

6) Başvurular ilgili birim tarafından incelendikten sonra bölge, şehir, bina ve kişiler hakkında araştırmalar yapılır. İnceleme sonuçları olumlu olduğu takdirde başvuru anından işletmenizi açacağınız zamana kadar bir dizi işlem takip edilir. Bu işlemler aşağıda verilecektir.

7) Müracaatların değerlendirilme aşamasında müracaat tarihinin belirleyici bir kriter olmayacağı bilinmelidir.

8) Tüm bu süreçler bittikten sonra franchise sözleşmesi karşılıklı imzalanır.

9) AKILMATİK Genel Merkez Yetkilileri şubelerin personellerine belli aralıklarla eğitim verir ve şubeleri denetler.