AKILMATİK ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU

İstenen Evraklar:

1. Öğretmenler eğitime kabul edildiği takdirde mezun oldukları üniversiteye ait noter onaylı diploma suretlerini AKILMATİK Genel Merkezi’ne eğitim öncesi teslim etmek zorundadırlar

2. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
 

 Öğretmenlerin Dikkatine!

Lütfen bilgilerinizi eksiksiz ve doğru giriniz.

Yanlış bilgi girişi ileriki zamanda ortaya çıktığında alacağınız eğitimlere çağrılmayabilirsiniz.

Eksik ve/veya Yanlış gönderilen formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. F Fotoğrafınızı başvurunuza eklemeyi unutmayınız. AKILMATİK bu formdaki bilgilerin, başvuruyu yapan kişinin izni olmadan bir başka kurum veya kişi ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.
 

1. Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı : TC :
Doğum Yeri : Doğum Tarihi :
Uyruğu: Cinsiyeti :
Medeni haliniz : Ev Telefonu :
Kan Grubu : Nüf. Kay. Olduğu Yer
2. Ailevi  Bilgiler - Eşiniz
Adı Soyadı : TC :
Doğum Yeri : Doğum Tarihi :
İş Adresi : İş Telefonu:
     
3. Ailevi  Bilgiler - Çocuklarınız
Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Okulu veya Çalıştığı Kurum
1.
2.
3.
4.
4. Ailevi  Bilgiler - Anne
Adı Soyadı : TC :
Ev Telefonu : Doğum Tarihi :
5. Ailevi  Bilgiler - Baba
Adı Soyadı : TC :
Ev Telefonu : Doğum Tarihi :
6. Kanunen Bakmakla Sorumlu Olduğunuz Kişiler
Adı Soyadı Yakınlık Derecesi Doğum Tarihi
1.
2.
3.
4.
7. Akademik Durum
  Kurum Adı Mezuniyet.Tarihi Not Ort
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Post -Doktora
8. Sertifika Kurs Programı
Program Adı Kurum Adı Mezuniyet.Tarihi Not Ort
Pedogojij Formasyon :   MEB Stajyerlik Belgesi

Öğretmenlik Deneyiminiz Yıl Olarak

Devlet Kurumları : Özel Kurumlar
Dersane :    
9. Yabancı Dil

İngilizce :

Almanca

Fransızca :

Diğer :

10. Karıyer Bilgileriniz
Kurum ve Göreviniz Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Ayrılma Nedeni
1.
2.
3.
4.
11.Diğer Kişisel Bilgileriniz
Sakatlığınız veya müzmin bir hastalığınız var mı?
Ödüllendirildiniz mi? Yanıtınız “evet” ise, sebebini belirtiniz
Askerliğinizi yaptınız mı? Yapmadıysanız Sebebi ?
Resmi veya özel herhangi bir kuruma mecburi hizmetiniz var mı?
Herhangi bir kuruma sözleşme ile bağlı mısınız? Sözleşmenizin bitim tarihini ve nasıl sona ereceğini açıklayınız
Serbest çalışmanız oldu mu? Hangi alanda ve kaç yıl olduğunu belirtiniz.
En Çok Hangi Alanda Tecrübelisiniz ?
Yayınlanmış eser(ler) iniz varmı? Varsa İsimlerini belirtiniz.
Başka bir kuruma İş başvurusu yaptınız mı?
Kurumumuzda daha önce çalıştınız mı? Yanıtınız “evet” ise, süresini ve ayrılış sebebinizi belirtiniz.
Başvurunuz kabul edilirse, ne zaman çalışmaya
12. Referans Bilgileriniz
Adı Soyadı Kurum Görevi - Ünvanı Telefonu
1.
2.
3.
4.
13. Kişisel Bilgiler
Ev Adresi Ev Telefonu :
  İş Telefonu :
İş Adresi : Cep Telefonu :
  E-Mail Adresi :
Önemli durumlarda İletişim kurulabilecek kişinin Adı Soyadı : 
Telefon : Yakınlık Derecesi
11.DiğerHususlar