1977 yılı İstanbul doğumludur. Kendini eğitime adamış bir eğitimcidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalında Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmaları-nın önemli bir bölümünü çocuk-larda zeka gelişimine ayırmak-tadır. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi ve yetiştirmektedir.

2004 yılında eğitimci arka-daşlarıyla beraber Net Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ni kurdu. Bugün Türkiye’de Net Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nin kazanım ölçme sınavlarına yıllık ortalama 2.000.000 öğrenci girmektedir. Merkez her yıl Türkiye geneli lise  ve ilköğretim seviyesinde 7 sınav organizasyonu gerçekleş-tirmektedir.

2005 yılında eğitimci arkadaşlarıyla beraber Dersanet İnteraktif Eğitim Yayınları’nı kurdu. Dersanet İnteraktif Eğitim Yayınları’nın 40’ın üzerinde uygulamalı soru bankası kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca web ortamında ilköğretim tüm derslerin animasyonlu anlatımı Türkiye’deki öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

2008 yılında öğretmen olan eşi Sevcan Atasoy Hanımefendi ile beraber bire-bir eğitim, özel ders, bireysel gelişim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek için Atasoy Eğitim Akademisi’ni kurdu.

2010 yılında çocukların zeka potansiyellerini harekete geçiren, dikkatlerini, kısa ve uzun süreli belleklerini arttıran, aritmetik altyapılarını geliştiren, kendilerine güvenlerini arttıran bir yapı olan Akılmatik Akıldan Matematik Sistemini kurdu.

En büyük ülküsü, değerli akademisyen ve girişimcileri bir araya getirip insanımızın ihtiyacı olan eğitim kurumlarını ülkemize kazandırtmaktır. Buralarda fikri hür, vicdanı hür, ahlaklı, özgüveni yüksek, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, seven ve sevilen genç bireyler yetiştirilmesine öncülük etmektir.