Akılmatik'in AmacI

Akılmatik'in Amacı Akılmatik Ailesinin ana hedefi, toplumun değer yargılarını benimseyen, bağımsız karar verebilen sevgi, saygı ve kişisel onura sahip, yaşadığı ortamı tanıyan, küresel düşünen, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, olayları araştıran, sorgulayan, üreten ve sorunlar hakkında kendi kendine kararlar geliştiren zeki çocuklar yetiştirmektir.

Akılmatik eğitim programının amacı; hazırladığı dengeli ve zengin müfredatı uygulayarak; öğrencilerin kapasitelerini ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Oluşturulan model; mutlu, enerjik, kendine güvenli ve etrafına ışık saçan bireylerin oluşması yolunda eğitim dünyasına açılmış seçkin bir penceredir ve bu program çocuklarımızın daima yanında olmak üzere yol gösterici görevini üstlenmiş deneyimli öğretmen kadromuzla desteklenmektedir.

Ayrıca Akılmatik, ülkemizde ve tüm dünyada çocukların zekalarını hızla geliştiren ‘’mental aritmetik sistemi" olarak kabul gören ve öğrenciler üzerinde başarısı ispat edilmiş bir sistemi geliştirmekle kalmamış, yeni metotlarıyla çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunmuştur ve yeni ar-ge çalışmalarıyla bulunmaya devam etmektedir.

Akılmatik, Akıldan Matematik Merkezlerini diğer merkezlerden ayıran en büyük fark, farklı eğitim stratejileri ve teknikleri uygulamasının yanında “mutlu” öğrenci hedefi taşımasıdır. Mutlu öğrenci hedefinin gerçekleştirilebilmesi için eğitim kurumunun felsefesi ve bakış açısı en büyük rolü oynamaktadır. Kurumumuz öğrencilerinin zekalarını geliştirerek geleceğin liderleri olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Öğrencileri birer bilgi deposu olarak görmemek ana kuralımızdır. Biz hiçbir ayrım yapmadan, seviye tespit sınavı yapmadan çocuklarımızı alırız. Dikkatlerini, belleklerini, konsantrasyonlarını geliştiririz. Özgüvenlerinin artması için zihinlerini geliştirip gösteri yapmalarını sağlarız. Çünkü, başarırlarsa ileride de başaracaklarına inanırlar. Önemli olan çocuklarımızın daha kolay öğrenmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlayacak zihinsel güce onları ulaştırmaktır. Yoksa bilgiyi istediğiniz kadar önlerine sunun ya da anlatın. Hedefinize ne kadar varabilirsiniz?

Akademik programımız kısa süreli görsel hafıza çalışmalarıyla birlikte, aritmetik işlemler, dikkat geliştirme ve imajinasyon konuları üzerinde özellikle yoğunlaşmaktadır. Müfredatımızı diğer müfredatlardan ayıran en büyük özellik ise tam öğrenme, zenginleştirme, hızlandırma ve analiz/sentez sistemlerinin uygulanmasıdır. Öğrencilerin zihinsel yeteneklerini geliştirmeleri için Akılmatik onlara olanaklar sunacak ve öğrenciler, uzman kadro tarafından eğitilecektir.Başarılı olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. AKILMATİK